Συσκευασία

Δοχεία : 0,750 / 3 / 10 λίτρα

Energo Shield

Μονωτικό υδατικού συστήματος καθέτων και οριζοντίων επιφανειών

Στεγάνωση υγρασίας
Είναι μονωτικό στεγανωτικό κατά της υγρασίας και του νερού, ακόμα και σε μόνιμη κατάσταση υγρασίας (στάσιμα νερά). Είναι διαπνέον, προσφέρει μεγάλη αντίσταση σε άλατα και UV ακτινοβολία.
Θερμομόνωση
Έχει θερμομονωτικές ιδιότητες και για κρύο και για ζέστη, δεν είναι ανακλαστικό, άλλα διαθέτει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.
Ηχομόνωση
Μπορεί να κάνει ηχομόνωση μέχρι 8db. (Σταματάει τον αντίλαλο σε μεγάλες αίθουσες).

Οι ιδιότητές του περιλαμβάνουν:

 • Διάρκεια & αντοχή
 • Διαπερατότητα CO2
 • Σκληρότητα
 • Απορρόφηση νερού
 • Γεφύρωμα τριχοειδών ρωγμών
 • Τριχοειδής απορρόφηση

Πιστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες & Εφαρμογή

Προετοιμασία

Ασφάλεια & Περιβάλλον

Πιστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά

 • EN 1062-3:2008 – Τριχοειδής υγρασία απορρόφησης
 • EN ISO 7783-1:1999 -Περατότητα υδρατμών
 • EN 1062-6:2002 Method A -Περατότητα CO2
 • ΕΝ 13892-06:2002 -Σκληρότητα επιφάνειας
 • EN 13580:2002 -Υγρασία απορρόφησης & αντίσταση σε αλκάλια
 • ASTM D2247-02 – Standard Practice for Testing Water Resistance of Coatings in 100% Relative Humidity
 • ASTM D1735-08 – Standard Practice for testing Water Resistance of Coatings Using Water Fog Apparatus
 • ASTM C1522-02 Standard Test Method for Extensibility After Heat Aging of Cold Liquid-Applied Elastomeric Waterproofing Membranes
 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ (- 5, 20, 35, 50, 65oC) με τη μέθοδο Application of the Transient Hot-Wire Technique to the Measurement of the Thermal Conductivity of Solids

 

 

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν (κατηγ. Α/γ Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων) 75 gr/lt ΠΟΕ (2007) και 40 gr/lt ΠΟΕ (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 11 gr/lt ΠΟΕ.

Ιδιότητες & Εφαρμογή

Αποχρώσεις: Λευκό και σε αποχρώσεις βλ. χρωματολόγιο της Silk Colors
Καλυπτικότητα: θεωρητική κάλυψη 900microns=1,2m2/lit
Το πραγματικό ποσό κάλυψης επιφανειών σε σχέση με το θεωρητικό, καθορίζεται καλύτερα από την εμπειρία με παρόμοιες εργασίες, δεδομένου ότι εξαρτάται από:

 • Τύπος του αντικειμένου που θέλετε να βάψετε
 • Υλικό που απαιτείται για να συμπληρώσετε τα κοιλώματα της επιφάνειας που προκαλείται από σκασίματα και από αμμοβολή
 • Υπερβολικό πάχος φιλμ παραπάνω από το ελάχιστο απαιτούμενο
 • Υλικές ζημιές που οφείλονται σε: σπατάλες στο δοχείο, σωλήνες, πινέλο, ρολό , υπερψεκασμός, απώλειες ανέμου, κ.λπ.
 • Ικανότητα και εμπειρία του εφαρμοστή με χρήση πινέλου, ρολού, airless.
 • Ο τύπος και το πορώδες των επιφανειών

Θερμοκρασία εφαρμογής: 10οC —25οC
Μέθοδος εφαρμογής: ρολό, πινέλο, πιστόλι airless
Αραίωση: 5%-10% καθαρό νερό
Στέγνωμα: (εξαρτάται από την θερμοκρασία και υγρασία)
Αφή: άγγιγμα σε μια (1) ώρα — Eπαναβάφεται: μετά από τέσσερις (4) ώρες
Αποθήκευση: 5οC —35οC

Προετοιμασία

1. Καθαρισμός της επιφάνειας από τυχόν ρύπους. Πλύση με νερό (χρήση απορρυπαντικού εάν είναι απαραίτητο). Τυχόν ξεφυλλίσματα ξύνονται και γιαλοχαρτάρονται. Γυαλιστερές επιφάνειες γιαλοχαρτάρονται για να σπάσει το σμάλτο τους.
2. Λεκέδες νερού, μελανιού σφραγίζονται με εφαρμογή PROBARRIER 300 PRIMER SEALER.
3. Γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες στοκάρονται τυχόν ρωγμές ή τρύπες γυαλοχαρτάρονται και καθαρίζονται. Επιφάνειες σοβά, μπετόν θα πρέπει να έχουν ωριμάσει για τουλάχιστον τρεις (3) εβδομάδες και να έχουν στεγνώσει. Ποσοστό υγρασίας μικρότερο 15% και ph 7-9.
4. Απορροφητικές, αποσαθρωτικές επιφάνειες ασταρώνονται με αστάρι PRIMER K-333.
5. Επιφάνειες με μύκητες. Πλένεται η επιφάνεια με χλωρίνη ή υποκατάστατα της, διαλυμένη σε τρία μέρη νερό. Ξύνετε ταυτόχρονα την επιφάνεια με σκληρή βούρτσα ή σκληρό σφουγγάρι για την απομάκρυνση των μυκήτων.
Ξεπλένετε το διάλυμα της χλωρίνης μετά από 10 λεπτά. Στεγνώστε την επιφάνεια. Κατά την διάρκεια της εργασίας συστήνεται να φέρει ο χρήστης προστατευτικά γυαλιά και γάντια. Επίσης προστατευτική μάσκα αναπνοής εάν είναι απαραίτητη. Η χλωρίνη ή υποκατάστατά της να μην προστίθενται στο PROBARRIER 300 PRIMER SEALER.

Ασφάλεια & Περιβάλλον

Δηλώσεις προφύλαξης (φράσεις P)

P102– Μακριά από παιδιά
P305 + P351 + P338 – ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. και ζητήστε ιατρική συμβουλή
P301 + P310 – ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Οδηγίες ασφαλείας και υγιεινής

 • Να μην χρησιμοποιείτε τα άδεια δοχεία για αποθήκευση τροφίμων.
 • Ειδικός καθαρισμός σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε.
 • Να λαμβάνετε μέτρα προστασίας

Προστασία περιβάλλοντος

Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού.
Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Φωτογραφίες

Σχετικά Προϊόντα

Χρώματα και Επιχρίσματα

SILK

COLORS

Silk Colors – Χρώματα & Επιχρίσματα

Ωρες λειτουργίας : 09:00 – 19:00
Διεύθυνση : Μικροχώρι Δράμας 66100
Τηλέφωνο : +30 2521083565
E-mail : info@silkcolors.gr

error: